חפש
10:00 - הדואליות שבראש השנה
הרב צבי הבר
16:00 - בחינות וכוונות בתקיעת שופר
הרב אלישע אבינר
מזל טוב לאביעד לוינגר (לב) לרגל אירוסיו
מזל טוב לדובי שטרן להולדת הבן
מזל טוב ליונתן רוזן (לב) לרגל אירוסיו
ספר חדש לרב ליפשיץ ולאהרן גלצר!
פורום הישיבות
בתי מדרש וירטואליים

פרשת דברים - פתיחה לספר דברים

ב' טבת תשע"א

פרשת דברים – פתיחה לספר דברים

יואב פלדמן

 

ספר דברים בעיקרו מכיל את נאומי משה לעם ישראל ערב כניסתם לארץ וכן חזרה וחיזוק על מצוות שכבר הצטוו בהם בעבר וכן מספר מצוות מחודשות  כגון יבום, עדים זוממין ועוד.

נביא בהקשר לכך את הקדמת הרמב"ן לספר דברים המשקיף ממבט ציפור על מהלך הספר:

 

"הספר הזה ענינו ידוע שהוא משנה תורה, יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצות התורה הצריכות לישראל, ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים, ולא במעשה הקרבנות, ולא בטהרת כהנים, ובמעשי ה' שכבר ביאר אותם להם.

 והכהנים זריזים הם, לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה, אבל בישראל יחזיר המצות הנוהגות בהם, פעם להוסיף בהם ביאור ופעם שלא יחזיר אותם, רק להזהיר את ישראל ברוב אזהרות, כמו שיבאו בספר הזה בעניני עבודת גלולים אזהרות מרובות זו אחר זו בתוכחות וקול פחדים, אשר יפחיד אותם בכל ענשי העבירות.

ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל, כגון: היבום, ודין המוציא שם רע, והגרושין באשה, ועדים זוממין וזולתו. וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה קודם המרגלים, כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו. ועל כן לא נאמר בספר הזה: וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל, או דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מצוה פלונית.

אבל לא נכתבו המצות בספרים הראשונים שידבר עם יוצאי מצרים, כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ, אע"פ שהן חובת הגוף. כאשר בא בענין הנסכים, או מפני שאינן תדירות, לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ.

 וטרם שיתחיל בביאור התורה התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עונותיהם, כמה ימרוהו במדבר וכמה שהתנהג עמהם הקב"ה במדת רחמים, וזה להודיע חסדיו עמהם.

 ועוד, שיוכחו בדבריו שלא יחזירו לקלקולם פן יספו בכל חטאתם, ולחזק לבם בהודיעו אותם כי במדת רחמים יתנהג עמהם לעולם. שלא יאמר אדם: לא נוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא, ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד, ולכן הודיעם משה רבנו כי הקב"ה רחמן מלא רחמים, כי הסליחה והמחילה ממנו יתברך, סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו. וכענין שאמר הכתוב: כי עמך הסליחה למען תורא."

פרשתנו פותחת בנאומו ההיסטורי של משה לעם הנמשך עד תחילת פרשת ואתחנן. נאומו של משה מתחלק לשני חלקים מרכזיים (אמנם לא שווים באורכם): החלק הראשון הוא פרק א' המספר על מינוי השופטים בעם ישראל, חטא המרגלים ועונשו, חטא המעפילים ועונשו.

המשותף ליחידה זו היא תיאור חטאי דור האבות בשנה הראשונה והשנייה לצאתם ממצרים. פרקים ב-ג עוסקים באיסור להתגרות בבני עשו, המעבר במואב ואיסור ההתגרות בהם, האיסור להתגרות בבני עמון, ציווי ה' להלחם בסיחון ובעוג ולכבוש אותם וכן קיום מצות אלו בהצלחה ע"י ישראל, הנחלת הארץ לשני השבטים בעבר הירדן, חיזוק ידי יהושע, תפילת משה להיכנס לארץ ואי קבלת התפילה. המשותף ליחידה זו - תיאור הדור החדש בשנת הארבעים ערב הכניסה לארץ.

 

נראה לפי חלוקה זו שמשה רוצה להנגיד בנאומו את שני הדורות הללו ביחסם לארץ ישראל מחשש להישנות החטא ולכן לא מוזכרים בחלק הראשון יתר חטאי המדבר, כיון שאינם קשורים ליחס לארץ ישראל. הדור הקודם חטא בחטא המרגלים ובחטא המעפילים. המשותף להם הוא: במרגלים – המרו את פי ה' באי רצון לעלות לארץ, ובחטא המעפילים – המרו את פי ה' בעליה בזדון שלא ברצון ה' אל הארץ. הדור הראשון לא היה מקושר מספיק לארץ. הדור החדש הפוך ממנו. הוא מוכן לעלות לארץ ולקיים את דבר ה'. הוא מעוניין בארץ, הוא מוכן להילחם עבור הארץ. המבחן של הדור החדש הוא האם ירסן את עצמו וישמע לדבר ה' לא להלחם בבני עמון ומואב בדרכם לארץ ואכן הם עמדו בניסיון.

 

נסכם את השוואת הדורות בטבלה כפי שמשה מציג זאת:

 

דור האבות (שנה 1-2)

דור הבנים (שנה 40)

צו ה' לעלות ולרשת את הארץ וחטא המרגלים

צו ה' להילחם ולרשת את סיחון ועוג וקיומו

צו ה' לא לעלות ולא להלחם וחטא המעפילים

צו ה' לא להלחם באדום ובמואב ובני עמון וקיומו

 

ניתן לראות בירור דרך הטבלה את היחס הברור והשוני המהותי של שני הדורות ביחס לארץ ישראל. הדור החדש רוצה להגיע ולממש את ייעודו לארץ ישראל בעוד הדור הקודם חושש ונוטה לשוב למצרים.

 

בספר דברים ישנם מספר תיאורים שמתאר משה רבינו אירועים היסטוריים. בכמה מקומות נראה שישנם שינויים משמעותיים בין הסיפורים. אחד המקומות הבולטים בשינוי הוא תיאור חטא המרגלים. נראה את הדברים דרך טבלה הממחישה את ההבדלים:

 

 

פרשת שלח פרק יג'

פרשת דברים פרק א'

) וַיְדַבֵּר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:

(ב) שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶחָד אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה אֲבֹתָיו תִּשְׁלָחוּ כֹּל נָשִׂיא בָהֶם:

(כב) וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן:

אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט:

כֻּלָּם אֲנָשִׁים רָאשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל הֵמָּה

וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט:

במדבר פרק יג

(כז) וַיְסַפְּרוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ בָּאנוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר שְׁלַחְתָּנוּ וְגַם זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הִוא וְזֶה פִּרְיָהּ:

(כח) אֶפֶס כִּי עַז הָעָם הַיֹּשֵׁב בָּאָרֶץ וְהֶעָרִים מְאֹד וְגַם יְלִדֵי הָעֲנָק רָאִינוּ שָׁם:

דברים פרק א

(כה) וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ:

(כו) וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת פִּי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם בְצֻרוֹת גְּדֹלֹת:

 

ההבדלים המרכזיים בין שני התיאורים הם:

·         מי יוזם השליחות (ה' או ישראל)

·         מטרת השליחות  (לתור בארץ כתיירים או לחפור ולרגל את הארץ)

·         זהות השליחים (ראשי בני ישראל או אנשים רגילים)

·         דברי המרגלים (הוצאת הדיבה והורדת מורל העם במילה "אפס" לעומת פרשתנו שמוזכר רק שהמרגלים אמרו שהארץ טובה והעם המרה את פי ה' ולא רצה לעלות לארץ)

 

ננסה לענות על ההבדלים האחרונים בעקרון אחד. מטרת משה בנאום היא לדור בנים. הוא רוצה להעביר להם מסר לפני כיבוש הארץ ובא להזהירם שלא יטעו כמו אבותיהם. משה בכוונה לא מזכיר כאן שהמרגלים היו נשיאים, כיון שאם יאמר זאת העם יאמר שאבותיהם חטאו בגלל הנשיאים ולא ייקחו מוסר לגבי עצמם. לכן משה מצמצם את דברי המרגלים בפרשתנו ומציין רק את מה שהם אמרו, שהארץ טובה ולא את הוצאת הדיבה על הארץ כדי שהבנים לא יתלו את החטא במרגלים אלא בכל העם, ובכך ילמדו מוסר להבא.

 

מכאן מוסר גדול לחובה של אחריות אישית לכל מעשה.עלות האתר נאמדת בסכומים לא מבוטלים. נשמח אם תעזרו לנו בהמשכת מפעל זה ובהאדרתו ע"י הקדשת שיעור ותרומה לאתר הישיבה בלחיצה כאן
בניית אתרים         
  מערכת | צור קשר | מפת האתר | חברים